Maastrichtské kritériá v praxi

Slovenská republika musí pred vstupom do eurozóny, ako každý iný štát EÚ mimo eurozóny splniť štyri konvergenčné kritéria, takzvané maastrichtské kritériá. Prvé kritérium sa týka verejných financií. Deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, nesmie presiahnuť 3% HDP. V každom podnikaní môže nastať situácia, ktorá môže vyústiť až k nečakaným rozhodnutím. Ak už nieje iná možnosť […]