Teória inflácie

Na príčiny inflácie existuje viacero rôznych pohľadov. Najrozšírenejšia teória je neoklasická monetárna teória, ktorá hovorí, že inflácia je spôsobená zvýšenou ponukou peňazí, ktoré do ekonomiky často dolieva vláda svojou spotrebou, ale monetárnou politikou centrálnej banky. Medzi ďalšie významné teórie snažiace sa vysvetliť infláciu patria: Ekonomická teória rakúskej školy, ktorá infláciu definuje ako zvýšenie ponuky peňazí(teda […]

Čo je inflácia

Inflácia zväčša označuje ekonomický jav, počas ktorého sa vyskytuje dlhšie trvajúci rast cenovej hladiny alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí. Vo všeobecnosti sa inflácia prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny výrobkov a služieb prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek. Infláciu môžu vyvolať rozličné činitele.