Aké poznáme druhy inflácie?

Stagflácia Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu. Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie.