Bude e-government prístupný pre každého?

„Elektronizácia verejnej správy (tzv. e-government) na prvý pohľad vyzerá veľmi atraktívne. Z pohodlia domova sa pomocou počítača a internetu dajú služby vybavovať prakticky v ktorúkoľvek hodinu.“ Fyzický zdravý človek s moderným počítačovým vybavením by nemal mať problém. Medzi nami sa však nachádza aj nezanedbateľný počet znevýhodnených osôb, ktoré problém mať môžu. Predstavme si napr. človeka, ktorý trpí vážnou zrakovou […]

E-služby v samospráve

Druhou stranou mince nasadzovania elektronických služieb verejnej správy sú samosprávy. Jedným z elementárnych krokov pri zavádzaní elektronických služieb v samospráve je prevádzkovanie vlastných internetových stránok, v lepšom prípade portálu. „Spomedzi všetkých 2 933 obcí, miest a mestských častí, disponuje vlastnými internetovými stránkami iba 1 047, teda 36%. Zvyšných 64% obcí a miest je tak vo vzťahu k občanom offline.“ Ukázalo sa, že nízka […]

Ostatné miesta pre elektronickú komunikáciu s úradmi SR

Sociálna poisťovňa Miesto prístupu: ■ Sociálna poisťovňa [https://podatelna.socpoist.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Transakčná: Sociálna poisťovňa Daň z príjmu právnických osôb Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu […]

Oznámenie o presťahovaní a Zdravotnícke služby

Oznámenie o presťahovaní Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Internetové stránky obcí a miest Dosiahnutá úroveň: Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Internetové stránky obcí a miest. Služba je v kompetencii obecných alebo mestských úradov – t. j. samospráv. Ide predovšetkým  o hlásenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, hlásenie prechodného pobytu, zrušenie prechodného pobytu. Prístup k službe je […]

Úradné výpisy z matriky a zápisy na vysoké školy

Úradné výpisy z matriky Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ internetové stránky obcí a miest ■ portál Mesto,sk [www.mesto.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Internetové stránky obcí a miest ■ Jednosmerná interakcia: Portál Mesto.sk „Matrika eviduje životné udalosti občanov, ktoré sa stanú v jej „matričnom obvode“. Nedisponuje však informáciami, ktoré sa stali mimo […]

Oznámenia polícii a verejné knižnice

Oznámenia polícii Miesto prístupu: ■ Ministerstvo vnútra SR [www.minv.sk] ■ Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR [www.minv.sk/krpz**/] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ministerstvo vnútra SR, KR Policajného zboru SR Služba oficiálneho podávania oznámení polícii elektronickou formou prakticky neexistuje. Možnosť podať oznámenie polícii má občan vo väčšine prípadov len tradičnou formou (osobne, písomne, telefonicky). Nedostatky boli však zistené […]

Registrácia motorových vozidiel a stavebného povolenia

Registrácia motorových vozidiel Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Krajské/okresné riaditeľstvá Policajného zboru  [www.minv.sk/krpz**] Dosiahnutá úroveň: ■ Jednosmerná interakcia: Ústredný portál verejnej správy ■ Jednosmerná interakcia: Krajské/okresné riaditeľstvá PZ SR Službu je možné elektronizovať v dvoch rovinách. Prvá sa týka vytvorenia centrálneho registra evidencie technických parametrov motorových vozidiel, ktorý by mal byť sprístupnený […]

Príspevky sociálneho zabezpečenia a osobné doklady

Príspevky sociálneho zabezpečenia Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny [www.employment.gov.sk] ■ Portál Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [www.upsvar.sk] ■ Sociálna poisťovňa [www.socpoist.sk] ■ SAIA [www.saia.sk] ■ Študentský pôžičkový fond [www.spf.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy ■ Jednosmerná interakcia: príslušné inštitúcie a úrady Indikátor pre […]

Screening dvadsiatich kľúčových e-služieb verejnej správy

Daň z príjmu fyzických osôb Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■  Portál Daňovej správy SR [www.drsr.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy                                    ■ Transakčná: Portál Daňovej správy SR Občan, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, má v súčasnosti možnosť toto uskutočniť troma spôsobmi: v papierovej […]

Definovanie úrovne online služieb

Bez online pripojenia – poskytovateľ služby je bez online pripojenia (nemá verejne prístupnú internetovú stránku), alebo na verejne prístupnej internetovej stránke poskytovateľa sa nenachádzajú informácie potrebné na začatie poskytovania príslušnej verejnej služby. Občan/podnikateľ realizuje vybavenie príslušnej služby „papierovým“ spôsobom. Informatívna – na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné informácie pre klienta, napríklad kontakt, úradné hodiny, […]