Oznámenie o presťahovaní a Zdravotnícke služby

Oznámenie o presťahovaní

Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk]

■ Internetové stránky obcí a miest

Dosiahnutá úroveň: Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Internetové stránky obcí a miest.

Služba je v kompetencii obecných alebo mestských úradov – t. j. samospráv. Ide predovšetkým  o hlásenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, hlásenie prechodného pobytu, zrušenie prechodného pobytu. Prístup k službe je možný cez Ústredný portál verejnej správy. Popisuje zákonom stanovené povinnosti občana a procedúry, ktoré je potrebné realizovať na príslušnom obecnom/mestskom úrade. Niektoré obecné úrady ale ponúkajú okrem základných informácií aj potrebné tlačivá a formuláre. Keďže k daným administratívnym úkonom sú potrebné ďalšie „papierové“ doklady (občiansky preukaz…), plná elektronická transakcia nie je v súčasnosti možná.

Zdravotnícke služby        

Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk]

■ Ministerstvo zdravotníctva SR [www.health.gov.sk]

■ Portál Zoznam zdravotníckych zariadení [www.zzz.sk]

Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Ministerstvo zdravotníctva SR, Portál Zoznam zdravotníckych zariadení.

„V súčasnosti je interaktívne poradenstvo o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s možnosťou objednania sa klientov (pacientov) iba na informatívnej úrovni.“ Zatiaľ najefektnejší spôsob pre občana ponúka portál Zoznam zdravotníckych zariadení. V databáze eviduje 1 886 ambulancií, 196 nemocníc, všetkých 218 pohotovostí, 254 lekární, 83 agentúr ošetrovateľských služieb a všetky zdravotné poisťovne. Údaje o jednotlivých zdravotníckych zariadeniach obsahujú okrem mena, kontaktov a názvu aj ordinačné hodiny, oznamy či zmluvné poisťovne. Na druhej strane, vlastné internetové stránky pre klientov (pacientov) má z 10 971 zdravotníckych zariadení na Slovensku iba nepatrné percento.     

Uvedených 12 e-služieb je určených pre občanov. Nasledovných 8 e-služieb, ktoré sú určené pre podnikateľov, resp. právnické osoby  vám priblížime informatívne, za účelom porovnania z hľadiska dosiahnutej úrovne a v prípade potreby dostať sa aspoň k základným informáciám o poskytovaných službách.