Príchod recesie do Európy

Recesia v Európe V roku 2009 prišla finančná recesia. Hospodársky cyklus v Európe bol náhle synchronizovaný. Euro nesplnilo svoj hlavný cieľ – zníženie úrovne rizika na finančných trhoch. Od eura sa očakávalo posilnenie hospodárskeho rastu. Zamestnanosti. Spôsobilo: hospodársku recesiu, stagnáciu, vlnu extrémne voľnej menovej politiky ako odpoveď ECB na túto stagnáciu, dočasný pokles nezamestnanosti, prudký […]

Monetarizmus

Začal sa rozvíjať koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia v období rastúcej inflácie a zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Hlavným predstaviteľom monetarizmu je Milton Friedman. Zakladá sa teda na tvrdení, že dva hlavné faktory, ktoré určujú výkon ekonomiky, zamestnanosti a ceny sú množstvo peňazí v obehu a cena za ktorú možno získať úver. Štát ich totiž môže ľahko […]

Investície do ropy a pumpovanie peňazí

Spoločnosti, finančné inštitúcie a banky investovali balík peňazí utŕžený obchod na realitnom trhu do investícií po celom svete. Najväčší objem investícií smeroval do obchodu s nerastnými surovinami, prevažne ropy. 27. februára 2008 vystúpila ceny ropy na svetových obchodných trhoch nad hranicu 100 USD za barel suroviny. Barel ľahkej americkej ropy West Texas Intermediate sa predával […]

Prognóza vývoja výkonnosti ekonomiky Slovenska

Ekonomické prognózy MF SR hovorili, že ekonomika by mala v roku 2009 rásť tempom 4,6%. Takýto rast by tak patril medzi nadpriemerné rasty z pohľadu histórie Slovenska a bol by približne dvakrát vyšší, ako dosahovali najvyspelejšie krajiny sveta pred finančnou krízou, ktorá sa objavuje už vyše roka.V septembri 2008 sa však situácia radikálne zhoršuje. Finančná kríza Finančná […]