Aké poznáme druhy inflácie?

Stagflácia

Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu. Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie.

Ide o zmiešaný typ inflácie. Prelínajú sa tu príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnom dopyte (AD), ako aj príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnej ponuke (AS).

Slumpflácia

Slumpflácia je zriedkavé označenie pre stav, kedy vládne inflácia aj recesia (pokles HDP). Krivka AS sa teda posúva vľavo a súčasne klesá skutočný produkt a súbežne rastie cenová hladina. Tento jav bol typický v 70. rokoch, kedy rástla nezamestnanosť aj ceny, resp. aj inflácia.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

One Reply to “Aké poznáme druhy inflácie?”

  1. […] Ako vieme, určitý tovar a služby podliehajú regulácii štátu. Štát nenariaďuje koľko má stáť liter mlieka alebo jeden rožok. Pri 117 položkách spotrebného koša však cenu stráži, stanovuje a tým ju reguluje. Regulované ceny majú napr. elektrina, plyn, diaľničná známka, taxislužby, poštová známka, poštová poukážka a ďalšie. Čistá inflácia tak meria zmeny cien len v neregulovanej časti koša. Poznáme viaceré druhy inflácie. […]

Pridaj komentár