Ako meriame infláciu

7Zmenu cenovej hladiny za určité obdobie udáva miera inflácie. Miera inflácie je meraná pomocou takzvaných cenových indexov

Cenový index je vážený priemer individuálnych cien vybraného koša reprezentatívnych výrobkov a služieb v dvoch porovnávaných obdobiach.
Jedným z najrozšírenejších cenových indexov je index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý vyjadruje dopad zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady.

Ďalším meradlom môže byť index cien výrobcov (PPI), ktorý sa využíva na meranie hladiny cien na úrovni veľkoobchodu, respektíve na výstupe z výroby.
Súhrnným cenovým indexom je deflátor HDP, pretože porovnáva nominálny HDP a reálny HDP.

Deflátor HDP odráža vývoj cenovej hladiny komplexne, pretože zohľadňuje zmenu cien všetkých tovarov a služieb a je teda súhrnným cenovým indexom.

Aj tým najväčším podnikateľským subjektom sa stáva, že počas ich „biznis“ činnosti vykonajú rozhodnutia, ktorými môžu byť aj samotná likvidácia sro. Dôvody sú zväčša rôzneho charakteru a vyplývajú z viacerých faktorov, ktoré so sebou nesú ťarchu odchodu z podnikateľského trhu alebo sa jedná len o pocit vytvorenia nového druhu zárobkovej činnosti.

Ako sa inflácia počíta?

Vymenujeme všetok tovar a služby, ktoré môžeme nakúpiť. Od poštovnej známky, cez kaderníka, poplatok za psa, ubytovanie v domove dôchodcov, stoličku, posteľ, stôl, nové auto až k rožku a fľaške dobrého vína. Jednoducho všetko. Zistíme ceny jednotlivých položiek v regióne ako priemer v jednotlivých obchodoch a supermarketoch a tie porovnáme s predchádzajúcim obdobím. Výsledkom je rozdiel minulých a súčasných cien a to je teda naša miera inflácie.

Čistá inflácia

Ako vieme, určitý tovar a služby podliehajú regulácii štátu. Štát nenariaďuje koľko má stáť liter mlieka alebo jeden rožok. Pri 117 položkách spotrebného koša však cenu stráži, stanovuje a tým ju reguluje. Regulované ceny majú napr. elektrina, plyn, diaľničná známka, taxislužby, poštová známka, poštová poukážka a ďalšie. Čistá inflácia tak meria zmeny cien len v neregulovanej časti koša. Poznáme viaceré druhy inflácie.

Miera inflácie sa v základnom pojatí môže vzťahovať na:
predchádzajúci mesiac
rovnaký mesiac predchádzajúceho roka
základné obdobie (u nás určený rok 2000 = 100%)

 

One Reply to “Ako meriame infláciu”

Pridaj komentár