Ako meriame infláciu

7Zmenu cenovej hladiny za určité obdobie udáva miera inflácie. Miera inflácie je meraná pomocou takzvaných cenových indexov

Cenový index je vážený priemer individuálnych cien vybraného koša reprezentatívnych výrobkov a služieb v dvoch porovnávaných obdobiach.
Jedným z najrozšírenejších cenových indexov je index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý vyjadruje dopad zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady.

Ďalším meradlom môže byť index cien výrobcov (PPI), ktorý sa využíva na meranie hladiny cien na úrovni veľkoobchodu, respektíve na výstupe z výroby.
Súhrnným cenovým indexom je deflátor HDP, pretože porovnáva nominálny HDP a reálny HDP.

Deflátor HDP odráža vývoj cenovej hladiny komplexne, pretože zohľadňuje zmenu cien všetkých tovarov a služieb a je teda súhrnným cenovým indexom.

Ako sa inflácia počíta?

Vymenujeme všetok tovar a služby, ktoré môžeme nakúpiť. Od poštovnej známky, cez kaderníka, poplatok za psa, ubytovanie v domove dôchodcov, stoličku, posteľ, stôl, nové auto až k rožku a fľaške dobrého vína. Jednoducho všetko. Zistíme ceny jednotlivých položiek v regióne ako priemer v jednotlivých obchodoch a supermarketoch a tie porovnáme s predchádzajúcim obdobím. Výsledkom je rozdiel minulých a súčasných cien a to je teda naša miera inflácie.

Čistá inflácia

Ako vieme, určitý tovar a služby podliehajú regulácii štátu. Štát nenariaďuje koľko má stáť liter mlieka alebo jeden rožok. Pri 117 položkách spotrebného koša však cenu stráži, stanovuje a tým ju reguluje. Regulované ceny majú napr. elektrina, plyn, diaľničná známka, taxislužby, poštová známka, poštová poukážka a ďalšie. Čistá inflácia tak meria zmeny cien len v neregulovanej časti koša. Poznáme viaceré druhy inflácie.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Miera inflácie sa v základnom pojatí môže vzťahovať na:
predchádzajúci mesiac
rovnaký mesiac predchádzajúceho roka
základné obdobie (u nás určený rok 2000 = 100%)

 

One Reply to “Ako meriame infláciu”

Pridaj komentár