Aké poznáme druhy inflácie?

Stagflácia

Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu. Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie.

Množstvo podnikateľov si na začiatku svojho „biznisu“ neuvedomí aké veľké je množstvo rizík, ktoré sú s danou činnosťou spojené. Tieto rizika môžu byť vyvolané z viacerých činností v celkovom danom procese riešenia podnikateľskej problematiky, alebo môžu byť náhodné a v oboch prípadoch môžu viesť až k likvidácií sro. Pri tomto spôsobe ukončenia podnikania je však dôležité (v každom záujme podnikateľa) aby bol zastúpený skupinou odborníkov, nakoľko tento proces je časovo náročnejší a vyžaduje si informovanosť a zorientovanosť v danej problematike likvidácie sro.

Ide o zmiešaný typ inflácie. Prelínajú sa tu príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnom dopyte (AD), ako aj príčiny vyvolávajúce zmeny v agregátnej ponuke (AS).

Slumpflácia

Slumpflácia je zriedkavé označenie pre stav, kedy vládne inflácia aj recesia (pokles HDP). Krivka AS sa teda posúva vľavo a súčasne klesá skutočný produkt a súbežne rastie cenová hladina. Tento jav bol typický v 70. rokoch, kedy rástla nezamestnanosť aj ceny, resp. aj inflácia.

One Reply to “Aké poznáme druhy inflácie?”

  1. […] Ako vieme, určitý tovar a služby podliehajú regulácii štátu. Štát nenariaďuje koľko má stáť liter mlieka alebo jeden rožok. Pri 117 položkách spotrebného koša však cenu stráži, stanovuje a tým ju reguluje. Regulované ceny majú napr. elektrina, plyn, diaľničná známka, taxislužby, poštová známka, poštová poukážka a ďalšie. Čistá inflácia tak meria zmeny cien len v neregulovanej časti koša. Poznáme viaceré druhy inflácie. […]

Pridaj komentár