Čo je inflácia

Inflácia zväčša označuje ekonomický jav, počas ktorého sa vyskytuje dlhšie trvajúci rast cenovej hladiny alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí.

Vo všeobecnosti sa inflácia prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny výrobkov a služieb prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek. Infláciu môžu vyvolať rozličné činitele.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Môže to byť prebytočné množstvo peňazí v obehu, zaostávanie výroby tovarov za rastom kúpyschopného dopytu, ale aj zdražovanie niektorých surovín (napr. ropy). Inflácia je zvýšenie celkovej cenovej hladiny, teda nie jednotlivých cien.

Inflácia je jedným z najvážnejších makroekonomických problémov vo vyspelých ekonomikách. Príčiny inflácie vysvetľujú rôzne ekonomické teórie inak.

DEFLÁCIA – teda pokles cenovej hladiny, Opačným javom k inflácii,

DEZINFLÁCIA – je znižovanie miery inflácie (t.j. pri dezinflácii môže cenová hladina rásť) – znamená, že sa rast cien spomaľuje

REFLÁCIA – označuje infláciu, ktorá nastane po deflácii, teda keď sa ceny vracajú na pôvodnú úroveň

HYPERINFLÁCIA – je vysoká inflácia.

One Reply to “Čo je inflácia”

  1. […] teórie vysvetľujúce príčiny inflácie patrí neoklasická monetárna téoria. Hovorí, že teória inflácie je spôsobená rýchlejším tempom rastu ponuky peňazí, než ekonomický rast. V praxi je […]

Pridaj komentár