Stredovek

Často nazývané „temné“ obdobie. Ekonómia bola silne ovplyvnená cirkvou . Ekonómiou sa zaoberá talianský učiteľ Tomáš Akvinský, bol najväčším katolíckym filozofom a bol silno ovplyvnený Aristotelom. Snažil sa vniesť kresťanské princípy a to spravodlivosť a rovnováhu aj do ekonomiky a to formou spravodlivého množstva a spravodlivej ceny, čím sa snažil predísť úžere. Tvrdili, že tovar je nemorálne predávať ho za cenu vyššiu ako je tzv. spravodlivá cena. V dnešnom svete je to bohužiaľ naopak. Čo najmenšie náklady a najvačšie zisky.

Vo svojom diele Summa Theologica sa pokúsil dosiahnuť harmóniu medzi Aristotelovou filozofiou a kresťanskou teológiou, preto býva jeho filozofia označovaná ako tomistická syntéza.

História

Z pohľadu ekonómie sa cirkev chovala ako diktátorský alebo komunistický režim. Všetko sa riadilo podľa presne stanovenej myšlienky v ktorej nebolo miesto pre vzdelaných ľudí ,ktorý by nemali spútané ruky nezmyselnými zákonmi a nariadeniami. Išlo iba o to aby mala cirkev absolútnu moc nad ľudmi a ich mysleným. Cirkev často vyvlastnovala majetok, pôdu a zbavovala sa problémových ľudí .

Napríklad v starovekom grécku boli položené základy chirurgie, liečiteľstva pomocou rastlín a veľa dalších. Bohužiaľ po nástupe kresťanstva v európe a daľších krajinách sa chirurgia, prírodné vedy a prakticky všetko čo by mohlo ohroziť nadvládu cirkvi. Jednou z nich bola aj ekonómia. Väčšina pôdy bola majetkom cirkvi a keď mal niekto iný názor tak sa pôda, majetok vyvlastnia a dotyčný si posedí vo väzení, pri najlepšom.

Sv. Tomáš sa narodil v roku 1225 blízko Neapola rodine Grófa Akvinu . Ako najmladší syn bol učený ceste duchovnu . Na univerzite študoval gramatiku a logiku , Po štúdiách odchádza do Paríža a potom do Kolína. Kde sa stal asistentom Alberta Veľkého . V roku 1274 zomiera v kláštore.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Pridaj komentár