Sekuritizácia

Sekuritizácia je predaj bankového balíka úverových pohľadávok inej spoločnosti, ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov.

Výhodou sekuritizácie pre banky je získanie kapitálu pre ďalšie poskytovanie úverov a transfer rizika plynúceho z nesplatenia úverov na investorov. Banky mohli poskytovať stále rizikovejšie hypotéky, ktoré sú dostupné i pre klientov s veľmi vysokým stupňom úverového rizika. Globálna finančná a hospodárska kríza sa rozšírila po celom svete zo Spojených štátov Amerických na jeseň roku 2008 a napriek tomu, že bola v podobe hypotekárnej krízy pozorovaná od roku 2007, jej dôsledky ohromili svet až v roku 2009, stagnáciou svetového hospodárstva, recesiou významných priemyselných centier, nestabilitou bankového a finančného sektoru a neposlednom rade aj poklesom zamestnanosti.

O prácu a domov prišli milióny ľudí. V priebehu roka prerástla do krízy na celom trhu bývania a do úverovej krízy vo finančnom sektore. Americká vláda riešila krízu skupovaním zlých (toxických) hypotekárnych aktív, ktoré znižovali dôveru na trhu a viedli k zablokovaniu celého finančného systému. Rizikové hypotéky sa poskytovali ľuďom, ktorí by na klasickú hypotéku nedosiahli, čiže chudobnejším vrstvám alebo príslušníkom menšín.

Americká hypotéka

Na začiatku bola kríza amerických hypoték, ale jej veľkosť by nestačila na vznik globálnej rozsiahlej krízy. Keď sa kríza presunula do bankovníctva, začala skutočná finančná kríza, ktorá zasiahla aj celú Európu. Niektoré európske banky mali problémy, pretože veľmi investovali do derivátov založených na amerických hypotékach. Prudko poklesli likvidity na medzibankových trhoch. Na to reagovali centrálne banky FED, Bank of England a ECB, tým že masovo uvoľnili úverové politiky.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Niektoré významné banky museli brať núdzové úvery od centrálnej banky. Banka, ktorá je nútená brať núdzový úver je považovaná za nestabilnú banku. V eurozóne stále rástol objem hypoték. ECB začala znižovať preto sadzby. Inflácia v eurozóne bola pod kontrolou.

V lete 2003 nabrala úverová dynamika tempo. ECB držala úrokové sadzby dlhodobo nízko, takže úvery boli veľmi lacné. Spomalenie v USA sa premietne aj poklesom tempa hospodárskeho rastu v EU. 3 veľké americké banky založili rezervný fond na pokrytie strát . Ale tento fond vôbec nestačil.

One Reply to “Sekuritizácia”

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Pridaj komentár