Aké poznáme druhy inflácie?

Stagflácia Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu. Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie. Množstvo podnikateľov si na začiatku […]