Čo je inflácia

Inflácia zväčša označuje ekonomický jav, počas ktorého sa vyskytuje dlhšie trvajúci rast cenovej hladiny alebo zodpovedajúce zníženie kúpnej sily peňazí.

Vo všeobecnosti sa inflácia prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny výrobkov a služieb prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek. Infláciu môžu vyvolať rozličné činitele.

Môže to byť prebytočné množstvo peňazí v obehu, zaostávanie výroby tovarov za rastom kúpyschopného dopytu, ale aj zdražovanie niektorých surovín (napr. ropy). Inflácia je zvýšenie celkovej cenovej hladiny, teda nie jednotlivých cien.

Inflácia je jedným z najvážnejších makroekonomických problémov vo vyspelých ekonomikách. Príčiny inflácie vysvetľujú rôzne ekonomické teórie inak.

V každom biznise môže nastať situácia jeho poklesu, ktorá môže veľmi znepríjemniť podnikateľskú činnosť, poprípade ju aj úplne zlikvidovať. Inými slovami, každý podnikateľský subjekt sa môže v priebehu vykonávania svojej činnosti dostať do rôznych problémov. Niektoré spoločnosti sa s nimi dokážu aj vysporiadať samovoľne, a ostatné dokonca len prostredníctvom pomoci odborníkov, akými sú rôzne firmy, ktoré sa zaoberajú likvidáciou sro. Tieto firmy patria medzi najväčších odborníkov v danej problematike a zaručene každému pomôžu.

DEFLÁCIA – teda pokles cenovej hladiny, Opačným javom k inflácii,

DEZINFLÁCIA – je znižovanie miery inflácie (t.j. pri dezinflácii môže cenová hladina rásť) – znamená, že sa rast cien spomaľuje

REFLÁCIA – označuje infláciu, ktorá nastane po deflácii, teda keď sa ceny vracajú na pôvodnú úroveň

HYPERINFLÁCIA – je vysoká inflácia.

One Reply to “Čo je inflácia”

  1. […] teórie vysvetľujúce príčiny inflácie patrí neoklasická monetárna téoria. Hovorí, že teória inflácie je spôsobená rýchlejším tempom rastu ponuky peňazí, než ekonomický rast. V praxi je […]

Pridaj komentár