Alokačná a redistribučná politika verejných financií

Okrem alokačnej a redistribučnej politiky verejných financií v medzinárodnom kontexte je  významná aj koordinácia stabilizačnej politiky. Vo svete, kde sú jeho jednotlivé časti na sebe stále viac závislejšie, je osud ktorejkoľvek krajiny spojený s vývojom v ostatných krajinách. Jeden štát nie je schopný kontrolovať svoje vlastné záležitosti. Pri vykonávaní stabilizačnej politiky vzniká potreba medzinárodnej kooperácie. To platí predovšetkým pre tesne ekonomicky zviazané štáty, ako napríklad sú členské štáty Európskej únie. Koordinácia je nevyhnutná aj preto, že vzájomná závislosť nesúvisí len s obchodnými tokmi ale aj s tokmi kapitálovými.

 1. Musgrave vo svojom už citovanom diele to ilustroval na nasledovnom príklade takto. „Ak budeme najskôr brať do úvahy usporiadanie s fixnými devízovými kurzami, tak v prípade, ak sa dôchodok a zamestnanosť v krajine A zníži, poklesne aj jej dovoz a porucha sa prenesie do krajiny B, pretože táto krajina dosiahne nižší vývoz. V prípade, že sa v krajine A uplatní expanzívna politika, dôchodok krajiny A sa zvýši a zvýši sa aj jej dovoz. So zvýšením jej dovozu poklesne hodnota jej meny. Náklady dovozu sa zvýšia, čo ovplyvní deficit obchodnej bilancie krajiny A a vývoz krajiny B. Flexibilné devízové kurzy tak vykazujú tendenciu znižovať vzájomnú závislosť“.

To isté platí aj pre podmienky inflácie. Opäť Musgrave. „ Pri fixných devízových kurzoch ovplyvní inflačná politika krajiny A nepriaznivo svoju obchodnú bilanciu a tým prenesie dopytové tlaky do krajiny B. V systéme s flexibilnými devízovými kurzami je tento presun kompenzovaný devalváciou meny krajiny A. Flexibilné devízové kurzy opäť znížia vplyv obchodu. Toto je ale zjednodušený obraz. Devízové kurzy sa neprispôsobia hneď a početné zmeny devízových kurzov sa stávajú rušivým prvkom. Kontrola devízových kurzov sa sama stáva nástrojom politiky, ktorý zdôrazňuje požiadavku koordinácie“.

Vplyv expanzívnej alebo reštriktívnej politiky na obchod je podobný bez ohľadu na to, či sa reštriktívne opatrenia vykonajú menovými alebo fiškálnymi prostriedkami. Skladba stabilizačných opatrení sa stane veľmi dôležitou až v momente, keď začneme brať do úvahy toky kapitálu. Kapitálové toky reagujú na mieru výnosu v jednotlivých krajinách. Politika fiškálnej expanzie a menovej reštrikcie vedie k vyšším úrokovým sadzbám, ktoré pritiahnu finančný kapitál. Opačne bude pôsobiť fiškálna reštrikcia a menová expanzia, keď úrokové sadzby budú menej atraktívne. Úloha prílevu kapitálu sa stáva dôležitejšou v prípade, že sa zaoberáme vplyvom stabilizačnej politiky na ekonomický rast. Mnoho tu záleží na forme dovozného prebytku. V prípade, že sa stretne s rastom reálnych investícií, dôjde k zvýšeniu zásoby kapitálu hostiteľskej krajiny, čo sa prejaví v raste produktivity práce. Prílev kapitálu ale môže viesť k vzniku zahraničného vlastníctva kapitálu hostiteľskej krajiny. Budúci dôchodok z kapitálu odíde do zahraničia, čí obmedzí vlastný zisk hostiteľskej krajiny na zisk z produktivity práce a ostatných domácich činiteľov.

Uvedené mnohorozmerné formy spolupráce si vyžadujú finančné prostriedky z národných rozpočtových sústav, čím národné verejné financie dostávajú medzinárodný rozmer. Takto sa potom sústreďujú finančné prostriedky z národných rozpočtových sústav do rozpočtov nadnárodných inštitúcií, ktoré zostavujú vlastné rozpočty a hospodária s nimi. Ich rozpočty sa tvoria a používajú podľa dohodnutých zásad a záväzných dohôd medzi členskými štátmi.

 

 

114 Replies to “Alokačná a redistribučná politika verejných financií”

 1. tadalafil

  tadalafil

 2. marley generics cialis

  marley generics cialis

 3. buy sildenafil online safely

  buy sildenafil online safely

 4. can i buy viagra online in canada

  can i buy viagra online in canada

 5. cialis free trial voucher 2019

  cialis free trial voucher 2019

 6. tadalafil generic price

  tadalafil generic price

 7. viagra soft buy

  viagra soft buy

 8. how much is 50 mg viagra

  how much is 50 mg viagra

 9. sildenafil 20 mg brand name

  sildenafil 20 mg brand name

 10. original cialis

  original cialis

 11. cheap original cialis

  cheap original cialis

 12. cialis online american pharmacy

  cialis online american pharmacy

 13. safeway soma pharmacy hours

  safeway soma pharmacy hours

 14. where can i buy sildenafil online safely

  where can i buy sildenafil online safely

 15. cialis manufacturer coupon free trial

  cialis manufacturer coupon free trial

 16. cialis online without prescription

  cialis online without prescription

 17. viagra nz over the counter

  viagra nz over the counter

 18. masters in pharmacy online

  masters in pharmacy online

 19. online farmacy cialis

  online farmacy cialis

 20. sildenafil 25

  sildenafil 25

 21. viagra singapore pharmacy

  viagra singapore pharmacy

 22. generic viagra price canada

  generic viagra price canada

 23. price viagra generic

  price viagra generic

 24. prescription viagra online usa

  prescription viagra online usa

 25. buy real viagra online australia

  buy real viagra online australia

 26. whats the max safe dose of tadalafil xtenda for a healthy man

  whats the max safe dose of tadalafil xtenda for a healthy man

 27. cialis l\’espresso

  cialis l\’espresso

 28. walmart pharmacy cialis prices

  walmart pharmacy cialis prices

 29. cheap cialis pills

  cheap cialis pills

 30. gabapentin analysis

  gabapentin analysis

 31. metronidazole klaron

  metronidazole klaron

 32. sulfamethoxazole/trimethoprim kidney

  sulfamethoxazole/trimethoprim kidney

 33. valacyclovir monohydrate

  valacyclovir monohydrate

 34. how much is lyrica worth

  how much is lyrica worth

 35. tamoxifen fake

  tamoxifen fake

 36. metformin migraines

  metformin migraines

 37. lisinopril hold

  lisinopril hold

 38. apo-furosemide médicament

  apo-furosemide médicament

 39. rybelsus information

  rybelsus information

 40. semaglutide effects

  semaglutide effects

 41. rybelsus starting dose

  rybelsus starting dose

 42. zoloft reviews for depression and anxiety

  zoloft reviews for depression and anxiety

 43. metronidazole transdermal

  metronidazole transdermal

 44. nexplanon and escitalopram

  nexplanon and escitalopram

 45. does lexapro make you lose weight

  does lexapro make you lose weight

 46. keflex for yeast infection

  keflex for yeast infection

 47. fluoxetine versus sertraline

  fluoxetine versus sertraline

 48. lyrica and cymbalta taken together side effects

  lyrica and cymbalta taken together side effects

 49. viagra 100 mg best price in india

  viagra 100 mg best price in india

 50. cephalexin h pylori

  cephalexin h pylori

 51. amoxicillin / clavulanic acid warnings

  amoxicillin / clavulanic acid warnings

 52. is duloxetine an opioid

  is duloxetine an opioid

 53. 100mg gabapentin

  100mg gabapentin

 54. ciprofloxacin 500 mg para que sirve

  ciprofloxacin 500 mg para que sirve

 55. cephalexin for cats dosage calculator

  cephalexin for cats dosage calculator

 56. bactrim ds dosage for tooth infection

  bactrim ds dosage for tooth infection

 57. bactrim para que sirve

  bactrim para que sirve

 58. el citalopram sirve para la ansiedad

  el citalopram sirve para la ansiedad

 59. what should you not take with effexor?

  what should you not take with effexor?

 60. depakote 500 mg twice a day

  depakote 500 mg twice a day

 61. side effects of flexeril

  side effects of flexeril

 62. does ddavp cause weight gain

  does ddavp cause weight gain

 63. augmentin dose for sinusitis

  augmentin dose for sinusitis

 64. taking contrave

  taking contrave

 65. cozaar recall 2018

  cozaar recall 2018

 66. can you take flomax and cialis at the same time

  can you take flomax and cialis at the same time

 67. why take diltiazem on empty stomach

  why take diltiazem on empty stomach

 68. atorvastatin ezetimibe clinical trials

  atorvastatin ezetimibe clinical trials

 69. diclofenac sodium tablets

  diclofenac sodium tablets

 70. aspirin lower blood pressure

  aspirin lower blood pressure

 71. aripiprazole nursing implications

  aripiprazole nursing implications

 72. amitriptyline dosage for anxiety

  amitriptyline dosage for anxiety

 73. allopurinol colchicine

  allopurinol colchicine

 74. baclofen overdose treatment

  baclofen overdose treatment

 75. augmentin davis pdf

  augmentin davis pdf

 76. bupropion contraindications

  bupropion contraindications

 77. best time of day to take buspar

  best time of day to take buspar

 78. ashwagandha best brand

  ashwagandha best brand

 79. how strong is robaxin

  how strong is robaxin

 80. acarbose schwangerschaft

  acarbose schwangerschaft

 81. remeron antipsychotic

  remeron antipsychotic

 82. repaglinide heart failure

  repaglinide heart failure

 83. semaglutide pregnancy

  semaglutide pregnancy

 84. is protonix an antacid

  is protonix an antacid

 85. half life of abilify

  half life of abilify

 86. actos extraprotocolares

  actos extraprotocolares

 87. tamsulosin hydrochloride capsules treatment

  tamsulosin hydrochloride capsules treatment

 88. what is tizanidine medicine used for

  what is tizanidine medicine used for

 89. spironolactone japan

  spironolactone japan

 90. difference between linagliptin and sitagliptin

  difference between linagliptin and sitagliptin

 91. can venlafaxine cause weight gain

  can venlafaxine cause weight gain

 92. ivermectin 250ml

  ivermectin 250ml

 93. synthroid datasheet

  synthroid datasheet

 94. voltaren amneal

  voltaren amneal

 95. Co-Amoxiclav

  Co-Amoxiclav

 96. cialis online pills

  cialis online pills

 97. levitra dosage how long does it last

  levitra dosage how long does it last

 98. how long does it take for sildenafil to work

  how long does it take for sildenafil to work

 99. how much is sildenafil 100 mg at walmart

  how much is sildenafil 100 mg at walmart

 100. otc tadalafil

  otc tadalafil

 101. free coupons for levitra

  free coupons for levitra

 102. what pharmacy has the best generic percocet

  what pharmacy has the best generic percocet

 103. generic viagra coupon

  generic viagra coupon

 104. ivermectin 3mg tablet

  ivermectin 3mg tablet

 105. stromectol covid

  stromectol covid

 106. generic ivermectin

  generic ivermectin

 107. 10 mg tadalafil

  10 mg tadalafil

 108. tadalafil buy online

  tadalafil buy online

 109. best online sildenafil prescription

  best online sildenafil prescription

 110. vardenafil hcl 20mg tab vs viagra

  vardenafil hcl 20mg tab vs viagra

 111. erectile dysfunction vardenafil

  erectile dysfunction vardenafil

 112. buy stromectol

  buy stromectol

 113. ivermectin cream cost

  ivermectin cream cost

 114. purchase oral ivermectin

  purchase oral ivermectin

Comments are closed.