Formovanie prvých ekonomických smerov a myšlienok

V pätnástom storočí technické schopnosti ľudstva umožnili rozvoj lodnej dopravy, čo zabezpečovalo lodné spojenie najskôr v Stredomorí, neskôr aj v rámci už objavenej Ameriky, Afriky či Indie. Tieto faktory podnietili vznik prvého uceleného ekonomického myslenia známeho ako “merkantilizmus“.
Je to ekonomické učenie, ale aj hospodárska politika, ktorá sa realizovala v európskych krajinách v 15. až 17. storočí. Jeho cieľom bolo urýchliť nahromadenie bohatstva v peňažnej forme, a tak zabezpečiť rozvoj formujúcej sa kapitalistickej spoločnosti.

Podnikateľ

Už v tejto dobe môžeme vidieť klasickú situáciu kde je podnikateľ napr. majiteľ cukrovej plantáže ( v tomto období boli cukrové plantáže rozšírené hlavne v Karibiku a „Novom svete“ ), ktorý vlastní otrokov ( dnes zamestnancov ) a pracujú na plantáži. Nemajú vlastnú pôdu ale pracujú a dostávajú mzdu ( bohužiaľ to neplatí pre otrokov, teda ak nepočítame „stravu“ atd. ). Majiteľ si ponechá značnú časť zisku a za zvyšné uhradí prepravu, svoje pôžičky, prenájom vily atď.

Štátom ako Anglicko, Francúzsko, Španielsko či Portugalsko priniesol merkantilizmus veľkú ekonomickú silu, bohatstvo a rozvoj.

Všetky tieto štáty mali po svete svoje kolónie a silné námorné flotily, ktoré im zabezpečovali zahraničný obchod a ochranu svojich investícií. Merkantilisti totiž za zdroj bohatstva považovali obchod, a to hlavne medzinárodný. Ich snahou bolo hromadenie bohatstva vo vnútri štátu. Podstatu tvorili hlavne drahé kovy, ktorým sa snažili zamedziť odlivu do zahraničia. Neplatilo to pre kolónie ako severná a južná Amerika, India, africké krajiny…

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Medzi hlavných predstaviteľov merkantilizmu patria – Angličan Thomas Mun a Francúz J. B. Colbert.

Thomas Mun (* 17. jún 1571, Londýn – † 21. júl 1641) bol najvýznamnejší predstaviteľ merkantilizmu v Anglicku. Londýnsky obchodník, riaditeľ Východoindickej obchodnej spoločnosti a ekonóm. Vystupoval proti monetaristickému zákazu vývozu peňazí.

One Reply to “Formovanie prvých ekonomických smerov a myšlienok”

  1. […] členských krajín EÚ, pričom dosahuje v priemere 48% ekonomickej výkonnosti EÚ. Jedná sa o jedny z prvých ekonomických smerov […]

Pridaj komentár