Ústava Ruskej federácie

Ruská federácia je definovaná ako demokratický federatívny štát s republikánskym zriadením v ktorom najdôležitejšími hodnotami sú ľudia a ich práva a slobody.  Občana sa môžu podieľať na vládnutí prostredníctvom slobodných volieb a pomocou referenda. Ruská federácia pozostáva z republík, teritórií, regiónov, miest, autonómnych regiónov a autonómnej oblasti, ktoré sú si rovné a môžu mať vlastnú legislatívu a vlastné orgány moci Tak isto ako aj v iných krajinách aj v Ruskej federácií je ústava prehlásená za najsilnejší dokument ktorému podliehajú všetky zákony.

Deľba moci ústavy

Podľa ústavy by mala byť štátna moc rozdelená klasicky. Na moc výkonnú – prezident a vláda, zákonodarnú Federálne zhromaždenie – Štátna Duma a Rada Federácie a na súdnu, ktorého orgány majú byť nezávislé. Ústava taktiež znemožňuje zavedenie jedinej platnej ideológie, potvrdzuje teda ideologickú a politickú diverzitu, a taktiež existenciu nikým a ničím neobmedzeného počtu strán.

Pridaj komentár