Ako sa delí inflácia

1. z kvantitatívneho hľadiska (podľa tempa rastu cien) :
Mierna: medziročný rast cien v rozmedzí 1-9 %,
Cválajúca: medziročný rast cien 10-1 000 %,
Hyperinflácia: medziročný rast cien viac ako 1000%

2. z hľadiska príčin vzniku:
Dopytová inflácia
Nákladová inflácia (teoretická inflácia)

3. z hľadiska očakávania ekonomických subjektov:
Anticipovaná inflácia (inertná)
Neanticipovaná inflácia

4. z hľadiska zjavnosti:
Zjavná inflácia (otvorená)
Skrytá inflácia
Potlačená inflácia (blokovaná)

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

5. z hľadiska vybilancovanosti:
Proporcionálna: všetky ceny rastú približne rovnako rýchlo. Absolútna cenová hladina rastie, ale pomery cien sa navzájom nemenia.
Neproporcionálna: absolútna cenová hladina rastie, pomery cien sa však menia.

6. z hľadiska modelu IS-LM:
Cenová inflácia
Peňažná inflácia

Pridaj komentár