Ako sa delí inflácia

1. z kvantitatívneho hľadiska (podľa tempa rastu cien) :
Mierna: medziročný rast cien v rozmedzí 1-9 %,
Cválajúca: medziročný rast cien 10-1 000 %,
Hyperinflácia: medziročný rast cien viac ako 1000%

2. z hľadiska príčin vzniku:
Dopytová inflácia
Nákladová inflácia (teoretická inflácia)

Biznis je v istej oblasti veľkým rizikom. Ak sa však nepodarí dané riziko odstrániť včas, u takýchto podnikateľských subjektov nastáva situácia, zaoberať sa likvidovaním sro. Aj v takomto procese však nastáva bod, kde je potrebné dodržať niekoľko dôležitých zásad s ktorými Vám vedia poradiť len odborníci, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.

3. z hľadiska očakávania ekonomických subjektov:
Anticipovaná inflácia (inertná)
Neanticipovaná inflácia

4. z hľadiska zjavnosti:
Zjavná inflácia (otvorená)
Skrytá inflácia
Potlačená inflácia (blokovaná)

5. z hľadiska vybilancovanosti:
Proporcionálna: všetky ceny rastú približne rovnako rýchlo. Absolútna cenová hladina rastie, ale pomery cien sa navzájom nemenia.
Neproporcionálna: absolútna cenová hladina rastie, pomery cien sa však menia.

6. z hľadiska modelu IS-LM:
Cenová inflácia
Peňažná inflácia

Pridaj komentár