Čo je reálna mzda

Plat, ktorý dostáva pracovník od svojho zamestnávateľa, je jeho nominálna mzda. Reálna mzda predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si za svoj plat môže kúpiť. Je dôležitým ukazovateľom pre hodnotenie životnej úrovne a závisí od nominálnej mzdy, výšky cien tovarov a služieb a daňového zaťaženia.

Reálna mzda sa meria ako pomer rastu platov a indexu spotrebiteľských cien, čiže inflácie. Ak mzdy reálne stúpnu, znamená to, že ľudia si za svoj zárobok môžu kúpiť viac ako predtým. Nárast nominálnych miezd, čiže súm na výplatnej páske neznamená, že automaticky stúpajú aj reálne mzdy. Ak inflácia rastie rýchlejšie ako mzdy, ich reálna hodnota klesá.

Príklad

V spotrebiteľskom koši je len chladnička a televízor. Pracovník zarába mesačne 20-tisíc korún, chladnička stojí 20-tisíc a televízor 5-tisíc. Ak na budúci rok jeho mzda stúpne na 25-tisíc a cena chladničky a televízora sa nezmení, jeho reálna mzda stúpne, lebo si už bude môcť kúpiť obe veci naraz. Ak sa, naopak, zvýši cena chladničky aj televízora o 5-tisíc korún, ale jeho nominálna mzda nie, jeho reálna mzda klesne.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Ako zarábali ľudia v rôznych zamestnaniach. Analytici sa zhodujú, že kľúčom k lepším platom je vzdelanie a neustále zvyšovanie kvalifikácie. Vzdelanie popri regionálnych vplyvoch najviac prehlbuje rozdiely medzi tými, čo zarábajú málo a veľa. Kvalifikácia zabezpečuje ľuďom lepšie uplatnenie a rýchlejší rast platov.

Pridaj komentár